Pagsasalin at Krisis, Krisis sa Pagsasalin: Ilang Tala sa Kalagayan ng Pagsasalin sa Pilipinas sa Panahon ng Pandemya

Wennielyn F. Fajilan, Ph.D.1,2,3,*

Author Affliations

1Tagapangulo, Sentro sa Salin at Araling Salin
2Mananaliksik, Research Center for Social Sciences and Education
3Guro, Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Edukasyon, Unibersidad ng Santo Tomas
*wenniefajilan@gmail.com